Japara levert zorg
voor elkaar en met elkaar.

Team Japara vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan mens, dier en natuur. In verbinding met jezelf en de ander. Ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo, uitgaande van ieders kwaliteiten en mogelijkheden.

Dagbesteding volwassenen

Japara biedt arbeidsmatige, taakgerichte en/of  belevingsgerichte dagbesteding voor mensen met een psychiatrische aandoening en/of verstandelijke beperking.

In overleg met jou bekijken we wat er bij je past en waar je je goed bij voelt.
Je draagt bij aan het voortbestaan van Japara haar harmonieuze en natuurlijke setting. De activiteiten vinden plaats afgestemd op je wensen, mogelijkheden en voorkeuren. Er is een breed aanbod van verschillende binnen en buiten activiteiten. Gedurende de dag is er voldoende in-en ontspanning mogelijk met een gevarieerd programma.

Binnen activiteiten bestaan uit:
creatieve, spel en muzikale activiteiten, koken en bakken uit eigen tuin.

Buiten activiteiten zoals dier en perceel verzorging, onderhoud van de groente, bloemen en kruiden tuin. Wandelen, fietsen, sport & spel.

Jeugdproject

Japara biedt een activiteitenproject voor jeugdigen met een speciale zorgvraag zoals een psychiatrische aandoening en/of verstandelijke beperking.

Het activiteitenproject wordt aangeboden op woensdagmiddag en een maal per 2 weken op zaterdag. Het activiteiten project wordt op verantwoorde wijze vorm gegeven waarin vrije tijds besteding een terugkerend geheel is.

Er wordt  in een gestructureerde kleinschalige setting individuele en specialistische begeleiding gegeven.

Tijdens deze dagen wordt gewerkt aan doelen waaronder:
– het vergroten van sociale vaardigheden
– het vergroten van de zelfredzaamheid
– het vergroten van eigenwaarde
– interactie met mens en dier

Het volgen van de groei en ontwikkeling van jeugdige staat centraal.

De contacten met leeftijdsgenoten worden op plezierige wijze in groepsverband vorm gegeven middels een gevarieerd programma.
Er is een breed aanbod van buiten en binnen activiteiten.

 

 

Individueel

In combinatie met dagbesteding kan er Individuele begeleiding gegeven worden. De begeleiding wordt passend gemaakt voor mensen met een specialistische individuele hulpvraag.


Ondersteuningsbehoeften en passende voorwaarden staan centraal voor elke deelnemer aan Japara. Mocht er echter nog een individuele hulpvraag zijn dan denkt Japara hier graag in mee om het verder vorm te geven.